Ogłoszenie o zamówieniu nr TM.I.052/ZP/2/2019

 

TOP MEDICUS Sp. z o.o.: Dostawa leków do apteki szpitalnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

Termin składania ofert: 10.06.2019r do godz. 10:00

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu nr TM.I.052/ZP/2/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 


Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ


 

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ


Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ


 

 

UNIEWAŻNIENIE


Unieważnienie