Założenia i cele WTZ

 

Warsztat Terapii Zajęciowej TOP MEDICUS Sp. z o. o. utworzony jest dla osób niepełnosprawnych, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i  aktywnego życia.
W Warsztacie organizowane są liczne wyjazdy na wycieczki, wyjścia uspołeczniające, zabawy taneczne, karaoke oraz imprezy okolicznościowe takie jak: andrzejki, choinka, wigilia. Bierzemy również czynny udział w zawodach sportowych oraz występach artystycznych.

 

PRACOWNIE WTZ

 

v  Pracownia projektowania i wyrobu biżuterii

v  Pracownia plastyczna

v  Pracownia krawiecka

v  Pracownia komputerowa

v  Pracownia aktywności społeczno – zawodowej.

v  Pracownia witrażu

v  Pracownia porządku i higieny

v  Pracownia dekoratorska

v  Pracownia muzyczna

v  Pracownia teatralna

v  Pracownia bukieciarsko – florystyczna

v  Pracownia techniczna

v  Pracownia rehabilitacji ruchowej

v  Pracownia przyrodnicza

v  Pracownia zoologiczna

v  Pracownia fryzjersko – kosmetyczna

v  Pracownia gospodarstwa domowego

v  Pracownia cukiernicza

v  Pracownia administracyjno – biurowa

v  Pracownia kroniki